Cột chắn an ninh

ESCO đã hợp tác với một số đơn vị sản xuất Cột chắn an ninh nổi tiếng của Anh, Châu Âu, Mỹ, và Isarel để có thể phân phối và đem đến các sản phẩm cột chắn an ninh tới khách hàng.

ESCO có thể thiết kế và cài đặt nhiều loại sản phẩm phù hợp với các ứng dụng khu vực khác nhau và các yêu cầu tùy chỉnh của khách hàng. Các sản phẩm của chúng tôi đa dạng từ các cột chắn chủ động và tĩnh, các tấm ghép có độ sâu thông thường cố định, có thể tháo rời hoặc có thể tự động; các giải pháp sáng tạo cho cả các tấm ghép chủ động và thụ động.

Ngoài cột chắn, chúng tôi cũng chuyên về một loạt các bộ chặn Nêm, Dầm chống va đập, thanh chắn và Cổng. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra theo các tiêu chuẩn thử nghiệm quốc tế như ASTM F 2656 của Mỹ, PAS 68 của Anh và IWA 14-1 mới nhất.

Hostile Mitigation - anticrash
CCAN

Thông  tin  sản  phẩm

Chúng tôi cung cấp các giải pháp cột chắn an ninh đã được kiểm tra chứng nhận bởi các tổ chức uy tín quốc tế.

Anti-Crash Retractable Bollards

Cột chắn an ninh có thể thu gọn

Được kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế như Tiêu chuẩn Mỹ ASTM F2656, Tiêu chuẩn Anh PAS 68 & chuẩn mới nhất IWA 14-1

Hostile Vehicle Mitigation

Cột chắn có thể thu gọn móng nông

Bao gồm các giải pháp cột chắn có chiều cao khác nhau, cột chắn móng nông xếp hạng tương đương K4, K8, và K12

Wedge Blocker

Giải pháp Cột chắn an ninh loại cài

Được kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế như Tiêu chuẩn Mỹ ASTM F2656, Tiêu chuẩn Anh PAS 68 & chuẩn mới nhất IWA 14-1

standard foundation

Cột chắn cố định/có thể di chuyển

Được kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế như Tiêu chuẩn Mỹ ASTM F2656, Tiêu chuẩn Anh PAS 68 & chuẩn mới nhất IWA 14-1

Anti-Crash Shallow Bollard Solutions

Cột chắn an ninh móng nông

Các sản phẩm được kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế như tiêu chuẩn của Mỹ ASTM F 2656, Tiêu chuẩn của Anh PAS 68 và tiêu chuẩn mới nhất IWA 14-1

Anti-Crash Drop Arm Barriers

Thanh chắn chống va chạm

Giải pháp thanh chắn chống va chạm được kiểm tra theo các tiêu chuẩn quốc tế như tiêu chuẩn của Mỹ ASTM F 2656,  và Tiêu chuẩn của Anh PAS 68

Anti Vehicle Fence Range

Hàng rào chống phương tiện

Giải pháp hàng rào chống phương tiện được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn BSI PAS 68 với phương tiện nặng 7,500kg – tốc độ 30, 40 và 50mph, độ xuyên thủng từ 2-4m

Hand Sanitisers Station

Máy phun dung dịch sát khuẩn tay

Tất cả các sản phẩm được thiết kế hạn chế tiếp xúc để giảm thiểu khả năng lây lan virus đồng thời vẫn đảm bảo được công năng cung cấp dung dịch sát khuẩn tay cần thiết

CCAN

Khách hàng tiêu biểu

ESCO HM Solutions - clients - MOF logo
ESCO HM Solutions - clients - MOF logo
ESCO HM Solutions - clients - Singapore airline logo
ESCO HM Solutions - clients - Singapore airline logo
ESCO HM Solutions - clients - MOH
ESCO HM Solutions - clients - MOH
ESCO HM Solutions - clients - landtransport authority
ESCO HM Solutions - clients - landtransport authority
ESCO HM Solutions - clients -Singapore-Power
ESCO HM Solutions - clients -Singapore-Power
ESCO HM Solutions - clients -samsung-white-grey
ESCO HM Solutions - clients -samsung logo
ESCO HM Solutions - clients -Huyndai
ESCO HM Solutions - clients -Huyndai

Here at ESCO, we like to keep in touch with our customers. If you need to talk, we're ready to listen.

Talk to us

    By clicking Send, you agree to our Terms and that you have read our Data Use Policy.