Scroll Top

Ralf Deniss Dimaano

Ralf Deniss Dimaano
Assistant Manager, IT
Phòng: Kỹ thuật
Q: Bạn có thể mô tả ESCO trong 3 từ được không?
A: Vui vẻ, thú vị, và đầy thử thách

Q: Điều gì khiến bạn yêu thích khi làm việc ở ESCO?
A: Sự thoải mái


Q: Điều gì là điều tốt nhất khi nói về công việc của bạn?
A: Luôn luôn có những điều mới lạ

Q: Bạn thường làm gì khi không làm việc?
A: Chơi games và xem phim!

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Here at ESCO, we like to keep in touch with our customers. If you need to talk, we're ready to listen.

Talk to us    By clicking Send, you agree to our Terms and that you have read our Data Use Policy.