Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Nếu bạn đang đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc kích hoạt tùy chọn chatbot trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi tên, công ty, địa chỉ email, số điện thoại của bạn. Khi thực hiện mua hàng trên trang web của ESCO, ngoài những điều trên, chúng tôi còn yêu cầu địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán. Những thông tin này chỉ được thu thập khi bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi bị ràng buộc bởi các quy định được nêu trong Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, bao gồm cả trang bạn xem và thời gian dành cho trang quan tâm. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin nhất định từ trình duyệt mà bạn đã sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn và vị trí địa lý. Những thông tin này được thu thập thông qua việc truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể giữ lại bất kỳ tin nhắn nào bạn gửi qua chatbot.

Thông tin nào sẽ được chia sẻ với những người khác?

Chúng tôi thực hiện tất cả các bước để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi bị lạm dụng, can thiệp và mất mát, cũng như truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép. Những cách chúng tôi thực hiện:

Hạn chế truy cập vật lý vào cơ sở của chúng tôi;

Giới hạn quyền truy cập vào thông tin chúng tôi thu thập từ khách hàng và chỉ những người được phân quyền mới có thể truy cập được thông tin cần thiết.

Để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, tất cả việc lưu trữ điện tử và truyền dữ liệu cá nhân đều được bảo mật bằng các công nghệ bảo mật thích hợp.

Khi được yêu cầu hoặc được yêu cầu, chúng tôi sẽ hủy hoặc hủy xác định Dữ liệu Cá nhân được thu thập.

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web có thực hành bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư có thể khác với của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và thực tiễn bảo mật của các trang web khác đó và khuyến khích bạn tham khảo các thông báo về quyền riêng tư của các trang web đó.

Dữ liệu sẽ được sử dụng nhằm mục đích gì?

Dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng để phân phối sản phẩm bạn đã mua và để gửi thông tin liên lạc cho bạn như bản tin và chương trình khuyến mãi. Khi tiếp cận yêu cầu của bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích phòng ngừa và phát hiện gian lận.

Dữ liệu của bạn cũng có thể được sử dụng để tạo điều kiện giao tiếp, đặc biệt nếu bạn đã kích hoạt chatbot hoặc để lại tin nhắn trên trang web của chúng tôi để hỏi về hàng hóa hoặc dịch vụ.

Dữ liệu của bạn cũng sẽ được sử dụng cho mục đích thống kê để cải thiện trang web này và các dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn.

Nếu bạn không muốn được liên hệ vì những mục đích này, chúng tôi cung cấp nhiều cách để bạn có thể thông báo cho chúng tôi.

Tất cả các bản tin email và chương trình khuyến mãi sẽ chứa thông tin về cách bạn có thể hủy đăng ký

Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ marketing@esco.com.sg viết “hủy đăng ký” làm tiêu đề chủ đề, hoặc

Hãy gọi cho chúng tôi theo số +65 6744 3100 để được hỗ trợ.

Thông tin nào sẽ được chia sẻ?

Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu của bạn cho các bên thứ ba trừ khi liên quan đến việc thực thi pháp luật, ngăn chặn gian lận hoặc hành động pháp lý khác theo yêu cầu của luật pháp hoặc quy định.

Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây

ESCO Pte. Ltd.

6 Harper Road, #06-08, Leong Huat Building

Singapore 369674

marketing@esco.com.sg
+65 6744 3100

Here at ESCO, we like to keep in touch with our customers. If you need to talk, we're ready to listen.

Talk to us

    By clicking Send, you agree to our Terms and that you have read our Data Use Policy.