Bảo mật tích hợp

Giải pháp

An toàn doanh nghiệp

Hệ thống an ninh tích hợp là một loại hệ thống an ninh nhiều lớp, kết hợp nhiều thành phần khác nhau thành một đơn vị duy nhất. Phát hiện xâm nhập, thông báo cảnh báo, kiểm soát truy cập thương mại, phát hiện sự cố, và giám sát video đều là một phần của hệ thống an ninh phân lớp của ESCO. Như vậy, doanh nghiệp được bảo vệ an toàn liên tục bằng các giải pháp bảo mật thương mại.

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chúng tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

Here at ESCO, we like to keep in touch with our customers. If you need to talk, we're ready to listen.

Talk to us

    By clicking Send, you agree to our Terms and that you have read our Data Use Policy.