Scroll Top

GPA là một cộng đồng gồm các nhà cung cấp các giải pháp công nghệ thuyết trình và cộng tác.

Chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp toàn cầu một đối tác công nghệ để tư vấn và hỗ trợ khi họ tìm kiếm giải pháp giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh trong hiệu quả trao đổi, kết nối trong và ngoài doanh nghiệp. Các dịch vụ được cung cấp bao gồm mua sắm toàn cầu , tiêu chuẩn hóa công nghệ, tích hợp công nghệ AV / CNTT, các giải pháp dựa trên đám mây và các dịch vụ được quản lý để hợp tác thống nhất.

Bao gồm kinh nghiệm kiến thức chuyên môn trong ngành, GPA cam kết chia sẻ các phương pháp hay nhất để đảm bảo trải nghiệm của khách hàng ở bất kỳ vị trí nào. GPA sẽ thiết kế giải pháp tối ưu để tích hợp hệ thống âm thanh và video toàn cầu một cách đơn giản và thống nhất.

Hiệu quả kinh doanh sẽ được gia tăng rõ rệt với hệ thống kết nối toàn cầu duy nhất để thiết kế, thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật, tích hợp và bảo trì liên tục hệ thống công nghệ của họ.

GPA tập hợp công nghệ và dịch vụ từ khắp nơi trên thế giới giúp cho khách hàng có thể nhanh chóng cập nhật và tiếp cận các công nghệ mới nhất và có thể có giải pháp hiệu quả và tổng thể để:

  • Tăng cường hiệu quả thông qua tiêu chuẩn hóa nền tảng công nghệ
  • Cải thiện giao tiếp và hỗ trợ làm việc hợp tác thông qua công nghệ
  • Khai thác tối ưu tài sản của công ty
  • Giảm chi phí qua việc mua sắm thiết bị toàn cầu
  • Dễ dàng mở rộng sang các khu vực mới

GPA duy trì dấu ấn của mình ở các nhóm địa phương với khoảng 50 quốc gia trên khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA) và Châu Á – Thái Bình Dương (APAC), phục vụ tất cả các trung tâm kinh doanh toàn cầu lớn trên toàn thế giới.

Truy cập www.thinkgpa.com  để biết thêm thông tin.

Here at ESCO, we like to keep in touch with our customers. If you need to talk, we're ready to listen.

Talk to us    By clicking Send, you agree to our Terms and that you have read our Data Use Policy.