ESCO AV Việt Nam: Webinar Phòng họp thông minh

Vừa qua, ESCO AV Việt Nam đã tổ chức hội thảo trên web về Phòng họp thông minh với CMC CMS, LogitechSamsung. Trong sự kiện này, ESCO AV Việt Nam đã có một bài giới thiệu ngắn về ESCO và ESCO AV Việt Nam và các giải pháp của chúng tôi trong việc xây dựng phòng họp thông minh.

Đó là một sự kiện nhiều thông tin vì những người tham dự có thể hiểu được các loại phòng họp khác nhau và những thách thức mà họ phải đối mặt khi triển khai các giải pháp phòng họp thông minh này. Ngoài các giải pháp phòng họp, những người tham dự còn biết thêm về DELOS, đối tác mới của ESCO, một công ty cung cấp máy lọc không khí tiên tiến sẽ nâng cao chất lượng trong nhà tuân thủ các hướng dẫn của chính phủ về thông gió trong không gian làm việc và giao thông công cộng.

Máy lọc không khí DELOS được kiểm tra và chứng nhận riêng để đảm bảo hiệu quả tốt hơn HEPA loại bỏ 99,99 ^ hạt ở mức 0,007 – nhỏ hơn nhiều so với COVID-19. Ngoài ra, ESCO đã trở thành nhà phân phối ủy quyền của DELOS tại Việt Nam để cung cấp các Giải pháp Sức khỏe Wellness tại Thị trường Việt Nam.

Here at ESCO, we like to keep in touch with our customers. If you need to talk, we're ready to listen.

Talk to us

    By clicking Send, you agree to our Terms and that you have read our Data Use Policy.